SDL Trados

Miałam dziś możliwość uczestniczyć w szkoleniu z obsługi programu SDL Trados. To pierwsze moje poważne spotkanie z programem do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, czyli z tak zwanym CAT-em, ale już teraz muszę powiedzieć, że ów kot to narzędzie niezwykle ułatwiające i przyspieszające pracę tłumacza, zwłaszcza w przypadku tekstów użytkowych. Zastanawiam się na ile taki program mógłby być pomocny w tłumaczeniu tekstów literackich. Z pewnością mógłby podpowiedzieć jaki ekwiwalent danego słowa został użyty wcześniej i dzięki temu poprawić spójność tekstu, nie mówiąc już o braku konieczności ponownego sięgania do słownika. Obawiam się jednak, że poza tym byłby raczej przeszkodą – przecież tekstu literackiego nie godzi się tłumaczyć linijka w linijkę.

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Dodaj komentarz